Εξωτερικοί Χώροι

  • All
  • Νέα

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου καθώς και στην επιλογή της χρωματικής παλέτας του εξωτερικού περιβλήματος μονοκατοικίας σε περίχωρο της Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιλογή των υλικών και των δαπέδων, την τοποθέτηση της φύτευσης και την εναλλαγή σκληρών και μαλακών υλικών έτσι...