Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μονοκατοικίας

About This Project

Σχεδιασμός περιβάλλοντα χώρου διώροφης μονοκατοικίας με ημιυπόγειο στα Ιωάννινα καθώς και επιλογή επιχρισμάτων του εξωτερικού περιβλήματος. Λόγω της κλίσης του εδάφους καθώς και της ανάγκης πρόσβασης από τον εξωτερικό χώρο στο υπόγειο, ο κήπος διαμορφώθηκε σε τρία βασικά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, από την πλευρά της κύριας εισόδου,  ο χώρος παραμένει στο μεγαλύτερο ποσοστό του ακάλυπτος με χαμηλή και ψηλή βλάστηση και χαμηλά κομμένο γκαζόν, ενώ στην άκρη του διαμορφώνεται ο χώρος του καθιστικού. Στο δεύτερο και χαμηλότερο επίπεδο δημιουργείται η βεράντα του υπόγειου διαμερίσματος, ενώ στο τρίτο επίπεδο στο οποίο έχει κανείς πρόσβαση από την είσοδο των αυτοκινήτων, έχει κατασκευαστεί ειδικό διάτρητο στέγαστρο για χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Στο τρίτο επίπεδο μπορεί κανείς να βρει χαμηλή και υψηλή βλάστηση καθώς και δέντρα που προσφέρουν την απαραίτητη ιδιωτικότητα.

 

Design of the exterior area of a two-story single-family house with a basement in Ioannina, as well as selection of exterior coatings. Due to the slope of the ground as well as the need for access from the outside to the basement, the garden was laid out on three main levels. On the first level, from the side of the main entrance, the space remains largely uncovered with mostly low vegetation and low-cut lawn, while a seating area is formed at its edge. On the second and lowest level, the terrace of the basement apartment is created, while on the third level, which is accessed from the car entrance, a special perforated canopy has been constructed for parking. On the third level one can find low and high vegetation as well as trees that offer the needed privacy.

Category
Εξωτερικοί Χώροι