Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση, την διαμόρφωση του κτιριολογικού προγράμματος, την αρχιτεκτονική προμελέτη και τελική αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου.

Αναλαμβάνουμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η επεξεργασία του έργου σε κάθε βήμα παρουσιάζεται στον πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες, μέσα από σκίτσα, φωτογραφικό υλικό, διαγράμματα, δείγματα υλικών, φωτορεαλιστικά και τρισδιάστατα σχέδια.

Η αρχιτεκτονική μελέτη χρησιμοποιείται στον φάκελο έκδοσης οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών.