Διπλό παιδικό δωμάτιο

About This Project

Ολική ανακαίνιση ενός υπνοδωματίου για δύο παιδιά προκειμένου να καλύψει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες δύο αδερφών, ενός νεαρού κοριτσιού και του μεγαλύτερου αδελφού της. Ενώ ο χώρος ήταν σχετικά περιορισμένος, ένας κατά κάποιο τρόπο διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο, ήταν πολύ απαραίτητος. Αυτό έχει επιτευχθεί με την ειδική κατασκευή κουκέτας/ντουλάπας που επιτρέπει τον πρακτικό διαχωρισμό των χώρων ύπνου δημιουργώντας έτσι επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Το δωμάτιο χωρίζεται επίσης σε δύο χρωματιστές θεματικές περιοχές που σηματοδοτούν κατά κάποιο τρόπο τον χώρο που ανήκει σε κάθε παιδί. Τελικά διαμορφώνονται και για τα δύο παιδιά ένας χώρος ύπνου, αποθηκευτικός χώρο και χώρος μελέτης.

 

A total renovation of a two kids’ bedroom in order to meet and match the needs and expectations of two siblings, one young girl and his older brother. While the space was relatively limited, a somehow separation between those two, was very much needed. This has been achieved with a customized construction of a bunk bed/wardrobe structure which allows for the practical separation of the sleeping areas thus creating extra storage space. The room is also divided in two colored themed areas that mark in a way the space that belongs to each child. At the end, both have a sleeping place, a storage space and a studying area.

Category
Κατοικίες