Σχεδιασμός Σαλοκουζίνας

About This Project

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό του χώρου της κουζίνας και του καθιστικού σε μια κατοικία της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος της κουζίνας είναι σε άμεση επαφή με το καθιστικό γι’ αυτό και κύριο μέλημα του σχεδιασμού είναι η αρμονική σύνδεση των δύο χώρων αλλά και ο διαχωρισμός τους οπτικά και λειτουργικά. Η κουζίνα οργανώνεται σε ένα Π με τη δημιουργία νησίδας στο διαχωρισμό με το σαλόνι, μέσα στην οποία ενσωματώνεται το συρόμενο τραπέζι που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 7 άτομα. Η διαμόρφωση του καθιστικού έγινε με τρόπο ώστε να γίνεται σωστή εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού ενώ η επίπλωση δημιουργεί κρυφούς χώρους αποθήκευσης που συμβάλουν στην λειτουργικότητα ενός περιορισμένου χώρου. Φωτεινά και γήινα χρώματα, λιτές μοντέρνες γραμμές και ευμετάβλητοι λειτουργικοί χώροι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού.

 

The project concerns the design of the kitchen and living room in a house in Thessaloniki. The kitchen area is in direct contact with the living room, which is why the main concern of the design is the harmonious connection of the two spaces but also their separation visually and functionally. The kitchen island, with the sliding table integrated to it, forms the devision between the living room and the kitchen. The table can be extended and accommodate up to 7 sitting people. The living room was designed in such a way as to make proper use of natural light while the furniture creates hidden storage spaces that contribute to the functionality of a limited space. Bright and earthy colors, simple modern lines and adjustable functional spaces are the key features of the design.

Photo credits: Andreas Zervas

Category
Κατοικίες