Αυλή και είσοδος μονοκατοικίας

About This Project

Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου καθώς και στην επιλογή της χρωματικής παλέτας του εξωτερικού περιβλήματος μονοκατοικίας σε περίχωρο της Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιλογή των υλικών και των δαπέδων, την τοποθέτηση της φύτευσης και την εναλλαγή σκληρών και μαλακών υλικών έτσι ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες μετακίνησης αλλά και να δημιουργούνται χώροι καθιστικού και ελεύθερου παιχνιδιού για τα παιδιά της οικογένειας. Η μελέτη εμπλουτίστηκε με την επιλογή του φωτισμού που πάντα δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα στον εξωτερικό χώρο.


The project is about the design of the exterior space and the choice of the color palette for the exterior of a single dwelling in the suburbs of Thessaloniki. The change between hard and soft surfaces has been done in a way in which functional needs for circulation are met and creation of seating and open areas for kids to play, have been successfully created. The lighting, as a unique element, has enriched the final design thus giving a special character to the open space.

MyPlan Studio | Αρχιτεκτονικό γραφείο | Ιωάννα Ψαθά